Jednotný patentový soud

9. 5. 2017

Přijměte pozvání na seminář ALAI dne 9. 5. 2017, v 11:00 hod., na téma Jednotný patentový soud.

Referát přednese a diskusi bude vést Vojtěch Chloupek, který se zaměří na praktické otázky fungování JPS mj. ve vztahu k českým podnikům.

Současně pokřtíme nový komentář zákona o vynálezech z dílny C.H. Beck, který bude na místě k dostání s významnou slevou a nadto s podpisem autorů!

Místem konání je klub JazzDock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha. Předpokládaný konec 12:30 hod.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti na e-mailu raffajova@leska.eu.

Seminář je určen odborné veřejnosti. Členové ALAI zdarma, ostatní 500 Kč (faktura).

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.