Jan Hodermarsky: Originární nabytí autorského práva v kolizních souvislostech (2023)

Kniha Jana Hodermarskeho na málo frekventované, byť zásadní téma mezinárodního práva autorského vyjde během roku 2023.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.