Members

 • Martina Bacíková, lawyer, AK Johnson Šťastný Kramařík
 • Jan Barták, lawyer, DILIA
 • Leoš Bednář, lawyer, IFPI ČR
 • Tomáš Bejček, attorney at law (advokát), patent attorney Artpatent
 • Jan Bičiště, lawyer, Společnost pro autorské právo
 • prof. Martin Boháček, associate professor, Vysoká škola ekonomická
 • Drahomíra Brejchová, lawyer, L’Oreal
 • Miroslav Černý, Patent lawyer, Coordinator of Intellectual Property Department, ŠKODA AUTO a.s.
 • Zuzana Císařová, attorney at law (advokát), AK Zuzana Císařová](http://www.akzc.cz)
 • Hana Císlerová, abogado
 • Jiří Čermák, attorney at law (advokát), AK Baker & Mckenzie
 • Ivan David, attorney at law (advokát), AK KMVS
 • Tomáš Dobřichovský, attorney at law (advokát), AK Kříž a partneři
 • Anna Dolejší, in-house counsel, FTV Prima
 • Karel Dvořák, attorney at law (advokát), Tycová | Dvořák, advokátní kancelář
 • Tomáš Elbert, attorney at law (advokát), Advokátní.NET
 • Adéla Faladová, deputy director of the copyright department of the Ministry of Culture, Ministerstvo kultury] (http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm)
 • Eva Fialová, attorney at law (advokátka), [AK Fialová, Researcher in law, Institute of State and Law
 • Jakub Fröhlich, attorney at law (advokát), AK Kříž a partneři
 • Filip Gantner, lawyer (advokátní koncipient), AK Bříza & Trubač
 • Dagmar Hartmanová, lawyer, mediální skupina MAFRA
 • Martina Hájková, lawyer, Asociace profesionálních divadel České republiky
 • Irena Holcová, attorney at law (advokát), AK Irena Holcová, associate professor, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Tereza Hurdová, lawyer, OSA
 • Martin Husovec, Assistant Professor, Tilburg Law School
 • Helena Chaloupková, attorney at law (advokátka), AK Helena Chaloupková
 • Radim Charvát, attorney at law (advokát), associate professor, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Vojtěch Chloupek, attorney at law (advokát), AK Bird & Bird
 • Andrea Jarolímková, attorney at law (advokát), AK Bird & Bird
 • Jiří Jirsa, lawyer
 • Ondřej Kolisko, attorney at law, ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI
 • Viktor Košut, attorney at law (advokát)
 • Pavel Koukal, lawyer, associate professor, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Jan Krabec, attorney at law (advokát), AK Pelikán Krofta Kouhoutek
 • Roman Kramařík, attorney at law (advokát), AK Johnson Šťastný Kramařík
 • Edita Krejčířová, attorney at law (advokátka), Ambruz and Dark Deloitte Legal
 • Vladimír Kroupa, attorney at law (advokát)
 • Veronika Křížová, attorney at law (advokátka), AK Kříž a partneři
 • Jaroslav Kuba, lawyer, Rowan Legal
 • Zdeněk Kučera, attorney at law (advokát), AK Baker & McKenzie
 • Miroslava Kuklincová, attorney at law (advokátka)
 • Rudolf Leška, attorney at law (advokát), ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI
 • Eva Martinicová, senior consultant, CEC Government Relations
 • Marek Martinka, attorney at law (advokát), CEE Attorneys
 • Tomáš Matějovský, attorney at law (advokát), CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
 • Jakub Menčl, in-house counsel, AVAST Software
 • Tomáš Mikš, in-house counsel, Slovenský ochranný zväz autorský
 • Matěj Myška, lawyer, associate professor, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Martin Nedvěd, lawyer, executive director of record label Studio Fontána, Studio Fontána
 • Jakub Nový, councillor SAI, Svaz autorů a interpretů
 • Eva Ondřejová, attorney at law (advokát), AK Ondřejová, blogger, CzechDefamationLaw
 • Petr Ostrouchov, attorney at law (advokát), AK Vyskočil, Krošlák & spol.
 • Radomír Pivoda, attorney at law (advokát), AK Radomír Pivoda
 • Věra Popelková, in-house counsel, INTERGRAM
 • Petr Prchal, associate professor, Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Kateřina Procházková, in-house counsel, Ochranný svaz autorský
 • Vladan Rámiš, lawyer, mediální skupina MAFRA
 • Renata Ryglová, lawyer (advokátní koncipientka), AK White & Case
 • Kateřina Sedlatá, lawyer (advokátní koncipientka), AK BADOKH – Kuhn Dostál
 • prof. Jiří Srstka, director, DILIA
 • Lucie Straková, lawyer, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • Zuzana Stuchlíková, attorney at law (advokát), AK Stuchlíková & Partners
 • Pavla Sýkorová, student, Právnická fakulta Masarykovy University
 • Jiří Štaidl, attorney at law (advokát), ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI
 • Kateřina Štechová, lawyer
 • David Štros, attorney at law (advokát), patent attorney (patentový zástupce), AK Štros & Kusák
 • prof. Ivo Telec, attorney at law (advokát), professor, Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Romana Tkáčová, lawyer (advokátní koncipientka), ŠTAIDL LEŠKA ADVOKÁTI
 • prof. Markéta Trimble, professor, William S. Boyd School of Law, University of Nevada, Las Vegas
 • Pavel Tůma, judge of the High Court of Prague, Vrchní soud v Praze associate professor, Výzkumná skupina práva duševního vlastnictví při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • Jindřich Vodička, attorney at law (advokát)
 • František Vyskočil, attorney at law (advokát), AK Vyskočil, Krošlák & spol.
 • Ondřej Vykoukal, attorney at law KPMG Legal s.r.o.
 • Michal Wija, attorney at law Innovalegal AK
 • ✟ Alexandra Wünschová Pujmanová, in-house counsel, associate professor
 • Adam Zahálka, attorney at law (advokát), AK Vyskočil, Krošlák & spol.
 • + Petra Žikovská, director of IFPI Czech Republic IFPI ČR, associate professor, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  This website is maintained by ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, ID no.: 01603671. The content of this website is subject to copyright law and without consent of its owner may not be disseminated further. The owner does not accept any responsibility for the content of third-party websites linked from this site.