POZVÁNKA NA KŘEST NOVÉ KNIHY AUTORSKÉ PRÁVO V ARCHITEKTUŘE (C.H. Beck)

Vážené členky, vážení členové a zájemci o autorské právo,

dovolte mi Vás srdečně pozvat na křest nové knihy Autorské právo v architektuře (Nakladatelství C.H. Beck), jejímž autorem je naše členka JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová, Ph.D.

Předběžný program je následující:

1. úvod

2. příspěvek na téma: Právní ochrana architektonické studie během všech fází architektonické tvorby a případná diskuze

3. závěrečný slavnostní křest komentáře

Pro účastníky bude taktéž přichystáno drobné občerstvení.

Termín a místo: 18. 9. 2018 od 16:00 do 17:30 hod. v Jazzdocku, Janáčkovo nábř. 2, 150 00 Praha 5.

Knihu Autorské právo v architektuře bude možné zakoupit na místě se slevou, případně účastníci křtu obdrží slevový voucher pro objednávku na webu Nakladatelství C.H. Beck

Prosím Vás o potvrzení účasti na email [tajemnik@alai.cz]

Celý článek >

křest2

Křest komentáře k zákonu o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

V pondělí 14. května 2018 proběhl křest komentáře k zákonu o ochranných známkách (441/2003 Sb.), jehož autory jsou Radim Charvát, Pavel Koukal, Simona Hejdová a Miroslav Černý. Atmosféra byla velmi příjemná a prostředí Jazz Dock ještě více. ALAI ČR přeje knize hodně spokojených čtenářů!

Celý článek >

Pozvánka na slavnostní křest komentáře k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách W&K

Vážené členky a vážení členové ALAI ČR,

přijměte, prosím, pozvání na slavnostní křest komentáře k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Wolters Kluwer ČR, a.s, jejímž autory jsou Radim Charvát, Pavel Koukal, Simona Hejdová a Miroslav Černý.

Program křestu je následující:

1. krátký úvod

2. referát o knize na téma: Právo předchozího uživatele dle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., kterého se ujme JUDr. Radim Charvát, Ph.D.

3. případná diskuze

4. závěrečný slavnostní křest komentáře

Pro účastníky bude taktéž přichystáno drobné občerstvení.

Termín a místo 14. 5. 2018 od 16:30 do 18:00 hod. v Jazzdocku, Janáčkovo nábř. 2, 150 00 Praha 5.

Komentář k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách bude možné koupit na místě se slevou (nebo účastníci obdrží slevový voucher pro objednávku na webu), kterou poskytne nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

Prosím Vás o potvrzení účasti na email tajemnik@alai.cz

Celý článek >

Congress ALAI 2018

Kongres ALAI 2018 Kanada, Montreal

Vážené členky a vážení členové ALAI ČR,

rád bych Vás touto cestou pozval na další ročník prestižního odborného mezinárodního kongresu ALAI 2018, jehož pořadatelem je ALAI Kanada. Téma letošního ročníku je Copyright in Action: International perspectives on remedies. Během dvoudenního programu se můžete těšit na příspěvky celé řady odborníků a diskuzi.

Termín a místo konání: 12. – 14. září 2018, Montreal, Kanada

Pro více informací a registraci navštivte webové stránky kongresu na https://alai2018.org/en/.

Celý článek >

Vánoční večírek 18.12.2017

Dne 18. prosince 2017 proběhne tradiční vánoční večírek pro členy a příznivce ALAI, tentokrát v Café Záhorský, Eliášova 1, Praha 6, od 19:00 hod.

Celý článek >

✟ JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 9. 10. 2017 nás nečekaně opustila JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová.

Celý článek >

Aktuální vývoj právní úpravy geoblockingu

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vás dne 18. října 2017 od 18:30 zve na kolokvium s diskusí na téma

aktuální vývoj právní úpravy geoblockingu

Program:

18:30–19:00 Geoblocking – autorskoprávní a jiné souvislosti (mj. nařízení 2017/1128 o portabilitě a aktuální návrh nařízení o geoblockingu)

Přednáší: Mgr. et Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., advokát, předseda české skupiny a člen exekutivy mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale) a vysokoškolský pedagog

19:00–19:30 Moderovaná diskuse

Kolokvium se uskuteční v budově Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, Praha 1, v zasedací místnosti v 7. patře.

Z kapacitních důvodů nutná předchozí rezervace do 17. 10. 2017 do 13:00 na eva.fialova@ilaw.cas.cz

Celý článek >

Neformální letní setkání ALAI ČR

Vážení členové a partneři ALAI Česká republika. Nadešel čas pro naše další neformální setkání, na které jste všichni zváni. Proběhne v restauraci Žofín Garden (Slovanský ostrov 226/8, Praha) 22.8. od 19:00.

Pokud jste doposud neobdrželi email s pozvánkou, potvrďte prosím svoji účast emailem.

Těšíme se na Vaši účast.

Celý článek >

Stanovisko ALAI k návrhu čl. 13 směrnice DSM

Výkonný výbor ALAI a správní rada ALAI Česká republika schválily stanovisko k čl. 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Celý článek >

Přednáškový cyklus a seminář prof. Trimble 9. 6. 2017

Prof. Markéta Trimble z University of Nevada, William S. Boyd School of Law povede seminář Právní otázky geoblockingu 9. 6. 2017 a připravila též přednáškový cyklus pro PF UK.

Celý článek >

Starší články >

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.