VYPÍNACÍ ÚŘADY – ZAHRANIČNÍ INSPIRACE V BOJI PROTI NELEGÁLNÍMU SDÍLENÍ OBSAHU ONLINE

Srdečně vás zveme na další ze série seminářů k problematice nelegálního sdílení obsahu online. Nadcházející setkání se uskuteční dne 15. 3. 2023 ve 13:00 v pražském klubu JazzDock.

Celý článek >

Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online

Vážení členové,

zveme Vás na sérii seminářů k problematice odpovědnosti poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, kterou pořádáme ve spolupráci se Sekcí kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory České republiky.

První seminář se uskuteční dne 2. 2. ve 13:00 v pražském klubu JazzDock s očekávaným ukončením po 16. hodině (občerstvení zajištěno). Na akci s referáty k novele autorského zákona (nová právní úprava § 46 a násl.) vystoupí:

1. blok – legislativa

Adéla Faladová (vedoucí samostatného odboru autorského práva MK) – představení novely AZ

Ondřej Chrást (náměstek MKČR, Česká pirátská strana) – představení přijatého pozměňovacího návrhu ustanovení o užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online

2. blok – aktuální česká provozovací praxe

Klára Hrabáková (advokátka, FTV Prima) – přehled tuzemských soudních rozhodnutí k odpovědnosti provozovatele za užití chráněného obsahu

Vladan Rámiš (ředitel právního úseku, skupina Mafra) – technická opatření v důsledku novely AZ – příklad služby Rajče

Další semináře jsou plánovány na dny 15. 3., 18. 4., 10. 5. a 14. 6. – sledujte náš web pro více informací.

Těšíme se na společné setkání a pro zjednodušení organizace prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adresu tajemnik@alai.cz. Vstup na akci je pro veřejnost volný.

Celý článek >

Autorské právo a divadlo a vánoční setkání

Dne 12. 12. ve 12:30 přednese prof. Jiří Srstka vědeckou přednášku na téma autorské právo a divadlo a při této příležitosti pokřtíme jeho novou knihu na toto téma, kterou právě vydává nakladatelství Leges. Knihu bude možné výhodně zakoupit spolu s některými dalšími tituly nakladatelství. Setkání bude zároveň naší poslední předvánoční akcí, tak ty Vánoce také oslavíme!

Celý článek >

Letní setkání členů

Milí kolegové,

27. 7. v 17:00 se uskuteční tradiční letní setkání členů v restauraci Restaurace Žofín Garden, těšíme se na vás. Potvrzení účasti na mail tajemnik@alai.cz bude užitečné.

Celý článek >

Problémy znaleckých posudků a dokazování v autorském právu

Workshop se Zdeňkem Kučerou a Zdeňkem Lokajem

Celý článek >

Artificial Intelligence and Copyright Law

Zveme na webinář ALAI Kanada

Celý článek >

Kraftwerk, Hip-Hop, Prince & Warhol: European vs. US Approches to Sound Sampling and Appropriation Art

Seminář 10. 3. online

Celý článek >

NFT

NFT a autorské právo

Martin Hapl a Martin Husovec v diskusi

Celý článek >

Kongresy ALAI 2022 – 2027

Pro informaci připojujeme přehled následujících kongresů:

Září 2022 – Související práva a zvláštní práva autorská, Lisabon, Portugalsko (podrobnosti viz rubrika semináře)

Září 2023 – Autorské právo a umělá inteligence, Paříž, Francie

2024 – Chile

2025 – Maďarsko a Chorvatsko

2026 – Nizozemí

2027 – Švédsko

Celý článek >

Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv

Zveme na workshop pořádaný Vysokou školou finanční a správní k problematice poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících. Workshopu se zúčastní zástupci kolektivních správců, ministerstva kultury a zainteresovaných stran. Součástí workshopu bude prezentace výzkumných výsledků projektu Jak provádět dobrou správu při poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TL03000271). Workshop se uskuteční 1. 3. 2022 ve 13:00 v prostorách pražského klubu Jazzdock.

Celý článek >

Starší články >

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.