✟ Odešel David Štros

Dovolujeme si sdílet smutnou zprávu o úmrtí kolegy, advokáta JUDr. Davida Štrose.

Celý článek >

Rok s novelou autorského zákona a společenské setkání

Zveme naše členy i širokou veřejnost na další bilanční předvánoční seminář.

Celý článek >

Trénování AI: výjimky pro TDM, opt-out a náhradní odměny

Zveme naše členy i širokou veřejnost na další seminář o AI, kterou který pořádáme společně s Hospodářskou komorou ČR.

Celý článek >

Umělá inteligence a kreativní a kulturní průmysl

Zveme naše členy i širokou veřejnost na další seminář o AI, kterou který pořádáme společně s Hospodářskou komorou ČR, AsociacÍ komerčních televizí. Akce se koná jako součást akce DNY AI v Praze

Celý článek >

UMĚLÁ INTELIGENCE A AUTORSKÉ PRÁVO

Zveme naše členy na první ze série seminářů o AI, které pořádáme s Hospodářskou komorou ČR.

Celý článek >

AUTORSKÉ PRÁVO A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA V SOUDNÍ PRAXI

Zveme na exkluzivní akci se Sdružením evropských známkových soudců CET-J, které se uskuteční dne 28. 9. 2023.

Celý článek >

Letní setkání členů 25. 7. 2023

Vážení členové,

zveme Vás na tradiční setkání, které se uskuteční 25. 7. 2023 od 18:00 v restauraci Zvonařka na Vinohradech, Šafaříkova 1 Praha.

Celý článek >

VYPÍNACÍ ÚŘAD V ČR?

Zveme členy ALAI i všechny ostatní k poslednímu semináři ze série na téma nelegálního sdílení obsahu na online platformách. Tentokrát bychom se rádi vrátili k tématu tzv. vypínacích nebo blokovacích úřadů, jejichž fungování v zahraničí jsme přiblížili na setkání v březnu.

Akce se koná 14. 6 2023 od 13:00 v pražském klubu JazzDock.

Celý článek >

Křest knihy a přednáška: Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související kolizní otázky

Zveme na odložený křest vůbec první knihy, kterou ALAI ČR vydává. Zuzana Vlachová ve své monografii do výjimečné hloubky analyzuje u nás prakticky nezpracovanou problematiku duševněvlastnického právního nástupnictví. U příležitosti křtu přednese autorka vědeckou přednášku. Knihu bude možné na místě zakoupit (1430 Kč tištěná kniha, 660 Kč e-book).

Akce se uskuteční 25. 5. 2023 ve 13:00 v pražském klubu Jazz Dock.

Celý článek >

Trestněprávní aspekty provozování platformy s nelegálním obsahem

Rádi bychom Vás pozvali další ze seminářů na téma nelegálního sdílení obsahu na online platformách, tentokrát prizmatem trestního práva. Spolupořadatelem je opět Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory ČR.

Akce se koná 10. 5. 2023 od 13:00 opět v pražském klubu JazzDock.

Akce bude zaměřena jak na fyzické osoby (uploadery), tak na poskytovatele online platforem. Na akci se svými příspěvky vystoupí:

JUDr. Jan Vychyta, státní zástupce

por. Bc. Milan Štětina, Obvodní ředitelství policie Praha I, odbor hospodářské kriminality

por. Ing. Petr Pospíšil, Obvodní ředitelství policie Praha IV, odbor hospodářské kriminality

Mgr. Markéta Prchalová, Česká protipirátská unie

Ing. Jan Janka, soudní znalec v oblasti elektroniky a kybernetiky

Svou účast můžete nahlásit na e-mail tajemnik@alai.cz. Účast je pro členy i nečleny ALAI zdarma.

Celý článek >

Starší články >

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.