O nás

ALAI Česká republika je českou národní skupinou mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva Association Littéraire et Artistique Internationale (Mezinárodní sdružení literární a umělecké) sdružující autory, umělce a odborníky se zájmem o autorské právo se sídlem v Paříži. ALAI byla založena v roce 1878 a mezi své cíle si vytkla dosažení základní mezinárodní harmonizace autorského práva, což se povedlo přijetím přelomové Bernské úmluvy v roce 1886, na jejíž přípravě se ALAI zásadně podílela. Dodnes tvoří otázky mezinárodního práva autorského a mezinárodní výměny kulturních statků stěžejní okruhy zájmů této mezinárodní organizace. ALAI je stálým pozorovatelem u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), má status konzultanta u Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) a úzce spolupracuje s Evropskou komisí.

Nutno připomenout, že československá odbočka ALAI byla založena již v roce 1926 v souvislosti s kongresem ALAI ve Varšavě a navazující schůzi účastníků kongresu v Praze. Činnost československé odbočky je spojená se jmény předních autorskoprávních odborníků, Jana Löwenbacha, Karla Hermanna-Otavského, divadelních kritiků prof. Václava Tilleho a Hanuše Jelínka a dalších osobností z oblasti kultury a autorského práva. Její aktivity byly mocenským zásahem ukončeny v roce 1939, kdy se někteří představitelé československé ALAI museli uchýlit do exilu. Na odkaz a práci československé odbočky navazuje česká národní skupina založená v roce 2013 z podnětu právníků mladší generace zabývajících se autorským právem v úmyslu zřídit chybějící platformu pro společné setkávání se malé odborné komunity nad problémy autorskoprávní teorie i praxe. Mezi členy ALAI ČR patří akademici a vědečtí pracovníci, advokáti, podnikoví právníci, soudci, pracovníci státní správy a další členové odborné veřejnosti se zájmem o autorské právo. K hlavní činnosti ALAI ČR patří výzkum a vzdělávání, zejména pořádání seminářů, které jsou zpravidla přístupné i širší veřejnosti. Při své činnosti spolupracuje s předními autorskoprávními odbornými pracovišti na Masarykově univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci (výzkumná skupina práva duševního vlastnictví při Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty). Česká národní skupina se rovněž aktivně účastní na mezinárodních aktivitách ALAI, v exekutivě ALAI a na každoročních kongresech ALAI.

R. Leška

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.