Pozice a stanoviska ALAI

17. 2. 2024: Stanovisko předsednictva ALAI k dopadům umělé inteligence na autorské právo: ANGLICKY a FRANCOUZSKY.

14. 1. 2019: Stanovisko předsednictva ALAI k novele českého autorského zákona z roku 2019

14. 4. 2017: Stanovisko ALAI a ALAI Česká republika k čl. 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu: ANGLICKY a FRANCOUZSKY.

9. 6. 2015: Stanovisko ALAI Česká republika k návrhu zákona, kterým se mění autorský zákon.

17. 9. 2014: Stanovisko ALAI ke kritériu „nové veřejnosti“ v judikatuře Soudního dvora EU.

5. 2. 2014: Stanovisko ALAI ke konzultaci Komise o stavu autorského práva v EU.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.