Orgány ALAI Česká republika

Výkonným orgánem ALAI Česká republika je pětičlenná správní rada:

Statutárním orgánem ALAI Česká republika a zástupcem české skupiny v exekutivě

Association littéraire et artistique internationale je předseda. Dalšími zástupci české skupiny v exekutivě jsou Jakub Menčl, místopředseda, a Petra Žikovská, členka správní rady.

Vědecká rada, která je odpovědná zejména za ediční řadu Editio ALAI Bohemica Academica, sestává z těchto členů:

Tomáš Dobřichovský

doc. Pavel Koukal

Rudolf Leška

doc. Matěj Myška

prof. Ivo Telec

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.