Přihláška člena

Zájemce o členství, který souhlasí s cíli a stanovami spolku, může podat svou přihlášku adresovanou spolku, nejlépe elektronickou poštou. V přihlášce uvede dva stávající členy spolku, kteří zájemce doporučují ke členství. Přihláška bude následně projednána na nejbližším zasedání správní rady a zájemce bude vyrozuměn o tom, zda byl za člena přijat.

Výše členského příspěvku je za každý kalendářní rok, v němž členství trvalo, 1 000 Kč.

Jméno a příjmení:

e-mail:

Telefon (nepovinné):

Ulice a číslo domu:

Obec:

PSČ:
Uveďte dva členy podporující vaši přihlášku:

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.