AUTORSKÉ PRÁVO A PRŮMYSLOVÁ PRÁVA V SOUDNÍ PRAXI

Zveme na exkluzivní akci se Sdružením evropských známkových soudců CET-J, které se uskuteční dne 28. 9. 2023.

Zveme na exkluzivní akci se Sdružením evropských známkových soudců CET-J, které se uskuteční dne 28. 9. 2023 v 16:30 v budově Městského soudu v Praze na Slezské 9.

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že setkání se uskuteční ve státní svátek – vzhledem na program CET-J nešlo termín změnit, věříme nicméně, že přesto některé z Vás zaujme. Vzhledem k limitované kapacitě prostor budeme přihlášky vyřizovat v pořadí, v jakém dorazí – přihlášky prosím zasílejte na e-mail tajemnik@alai.cz (pokud se pak Vaše možnosti změní, uvítáme okamžité info, abychom mohli uvolněné místo nabídnout dále). Setkání proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení.

Na pořadu jednání jsou tyto příspěvky do společné diskuse:

Mark Lerach: Autorskoprávní případy z Německa

Petr Košík: Kauza PRIM a problematika ochranných známek registrovaných podle socialistického práva

Geoffrey Hobbs: Známkové právo ve Spojeném království po vystoupení z EU

Rudolf Leška: Předběžná opatření v českém právu duševního vlastnictví de lege lata a de lege ferenda (věcný záměr civilního procesního kodexu)

Konec kolem 19. hod. nad společnou číší vína. Poté možnost účasti na společné večeři ve Vinohradském pivovaru (v případě účasti na akci indikujte, zda byste se účastnili i večeře).

Rudolf Leška, 13. 9. 2023

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste robot: napište jméno Hurvínkova otce

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.