ALAI ČR zřídilo vědeckou radu

ALAI ČR má nově vědeckou radu.

Vážení členové a zájemci o autorské právo,

správní rada ALAI ČR schválila vznik vědecké rady. K 1. 12. 2020 také ustanovila její první členy – prof. JUDr. Ivo Telce, CSc., doc. JUDr. Pavla Koukala, Ph.D., JUDr. Matěje Myšku, Ph.D., JUDr. Mgr. Rudolfa Lešku, Ph.D., LL.M a JUDr. Tomáše Dobřichovského, Ph.D.

Úkolem vědecké rady je vybírat diplomové a jiné odborné a vědecké a akademické práce (práce bakalářské, rigorózní, disertační, práce SVOČ a další) určené k publikaci a vydání v ediční řadě Editio ALAI Bohemica Academica, zpravidla elektronicky na webových stránkách www.alai.cz či jiné elektronické platformě s přiděleným ISBN.

Nominovat práce určené k publikaci a vydání může kdokoliv zasláním na e-mail tajmnik@alai.cz.

Vědecká rada bude pracovat v souladu se směrnicí správní rady ALAI Čeká republika o vědecké radě ČR a o vydávání některých závěrečných prací, která bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

Marie Soukupová, 6. 12. 2020

Článek zatím nemá žádný komentář.
Vložit komentář:

Jméno a příjmení (povinné)

Příspěvek

Potvrďte, prosím, že nejste robot: napište jméno Hurvínkova otce

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.