Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality

9. 12. 2015

Přijměte pozvání na další seminář ALAI dne 9. prosince 2015 v 11:00 hod. na téma Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality. Přednášku, po které bude následovat diskuse a dotazy, přednese odborník na problematiku autorského práva a práva průmyslových vzorů (designu) Pavel Koukal (jeho prezentace ve formátu PDF je ke stažení zde. Zmíní se i české rozsudky týkající se autorskoprávní ochrany designu.

Současně bude u této příležitosti pokřtěn za účasti autorů nový komentář nakladatelství Wolters Kluwer k Zákonu o ochraně průmyslových vzorů autorského týmu Pavel Koukal, Miroslav Černý, Radim Charvát. Komentář bude na místě k dostání s významnou slevou laskavě poskytnutou nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Místem konání je klub JazzDock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha. Předpokládaný konec 12:30 hod.

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti na e-mailu predseda@alai.cz.

Seminář je určen odborné veřejnosti a je bezplatný.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.