Směrnice o elektronickém obchodu

11. 4. 2017

Přijměte pozvání na seminář ALAI dne 11. 4. 2017, tentokrát ve 12:00 hod., na téma Směrnice o elektronickém obchodu, diskuse nad čl. 12–15 směrnice, mj. ve vztahu k návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Referát přednese a diskusi bude vést Eva Martinicová, která zná detailně problematiku jako býv. zaměstnankyně Evropské komise.

Místem konání je klub JazzDock, Janáčkovo nábřeží 2, Praha. Předpokládaný konec 13:30 hod. Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti na e-mailu raffajova@leska.eu. Seminář je určen odborné veřejnosti. Členové ALAI zdarma, ostatní 500 Kč (faktura).

Doplňující informace a materiály k semináři:

1. Studie EK k úpravě odpovědnosti ISP, čl. 12–15, z roku 2007–2008

2. První zpráva o aplikaci směrnice z roku 2003

3. Odkaz na web DG GROWTH k notifikační proceduře – dříve to bylo DG ENTR.

4. Situace je o to komplikovanější, že definice různých služeb jsou obsaženy v různých předpisech, (např. směrnice o AV mediálních službách, směrnice o digitálním obsahu, směrnice NIS)

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.