Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online

2. 2. 2023

Vážení členové,

zveme Vás na sérii seminářů k problematice odpovědnosti poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, kterou pořádáme ve spolupráci se Sekcí kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory České republiky.

První seminář se uskuteční dne 2. 2. ve 13:00 v pražském klubu JazzDock s očekávaným ukončením po 16. hodině (občerstvení zajištěno). Na akci s referáty k novele autorského zákona (nová právní úprava § 46 a násl.) vystoupí:

1. blok – legislativa

Adéla Faladová (vedoucí samostatného odboru autorského práva MK) – představení novely AZ

Ondřej Chrást (náměstek MKČR, Česká pirátská strana) – představení přijatého pozměňovacího návrhu ustanovení o užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online

2. blok – aktuální česká provozovací praxe

Klára Hrabáková (advokátka, FTV Prima) – přehled tuzemských soudních rozhodnutí k odpovědnosti provozovatele za užití chráněného obsahu

Vladan Rámiš (ředitel právního úseku, skupina Mafra) – technická opatření v důsledku novely AZ – příklad služby Rajče

Další semináře jsou plánovány na dny 15. 3., 18. 4., 10. 5. a 14. 6. – sledujte náš web pro více informací.

Těšíme se na společné setkání a pro zjednodušení organizace prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adresu tajemnik@alai.cz. Vstup na akci je pro veřejnost volný.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.