Nelegální sdílení obsahu online - nekalosoutěžní aspekty

18. 4. 2023

Zveme na seminář k nekalosoutěžním aspektům nelegálního sdílení obsahu online. Hosté Zuzana Císařová, Dana Ondrejová, Matěj Říčánek a další budou diskutovat o aktuální judikatuře k nekalosoutěžním aspektům provozování platformy nekale soutěžící s legální nabídkou mediálního obsahu, zvláště pak o rozsudku Nejvyššího soudu 23 Cdo 2793/2020 (IFPIxHellshare/Hellspy), o předběžné otázce u SDEU v téže věci (C-470/22) a o několika rozhodnutích v řízeních o předběžném opatření.

Místo Jazz Dock, čas 13:30.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.