Nelegální sdílení obsahu online - trestněprávní odpovědnost provozovatele platformy

10. 5. 2023

Rádi bychom Vás pozvali další ze seminářů na téma nelegálního sdílení obsahu na online platformách, tentokrát prizmatem trestního práva. Spolupořadatelem je opět Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory ČR.

Akce se koná 10. 5. 2023 od 13:00 opět v pražském klubu JazzDock.

Akce bude zaměřena jak na fyzické osoby (uploadery), tak na poskytovatele online platforem. Na akci se svými příspěvky vystoupí:

JUDr. Jan Vychyta, státní zástupce

por. Bc. Milan Štětina, Obvodní ředitelství policie Praha I, odbor hospodářské kriminality

por. Ing. Petr Pospíšil, Obvodní ředitelství policie Praha IV, odbor hospodářské kriminality

Mgr. Markéta Prchalová, Česká protipirátská unie

Ing. Jan Janka, soudní znalec v oblasti elektroniky a kybernetiky

Svou účast můžete nahlásit na e-mail tajemnik@alai.cz. Účast je pro členy i nečleny ALAI zdarma.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.