Svoboda panoramatu

13. 5. 2016

Srdečně zvemě na seminář ALAI ČR v prostoru klubu JazzDock, Janáčkovo nábř. 2, 150 00 Praha 5.

Dne 13. 5. 2016, 11:00 hod., konec kolem 13:00 hod.

Příspěvek přednese Pavla Sýkorová, která se problematikou svobody panoramatu (§ 33 aut. zák.) akademicky zabývá, následovat bude diskuse.

Moderuje Rudolf Leška.

Téma: Svoboda panoramatu

Pro ulehčení organizace prosíme o nahlášení účasti na predseda@alai.cz. Semináře jsou veřejné, vstup pro členy ALAI zdarma, pro nečleny 500 Kč placeno na místě.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.