Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související kolizní otázky
(Zuzana Vlachová)

1. 8. 2022

LZE OBJEDNAT!

Unikátní monografie se zabývá analýzou institutu právního nástupnictví a jeho specifiky v oblasti práv k duševnímu vlastnictví nejprve z pohledu českého práva a poté z pohledu souvisejících kolizních aspektů v rovině mezinárodního práva soukromého. Analyzována jsou především kolizní ustanovení nařízení Řím I a nařízení o dědictví jakožto dvou klíčových pramenů upravujících kolizní normy dopadající na zkoumanou oblast. Dále je důraz kladen na vymezení rozsahu duševně-vlastnického statutu a uplatnění hraničního určovatele lex loci protectionis jakožto jedné z mezí rozsahu uplatnění obligačního či dědického statutu.

Jsme hrdí, že jako první titul vědecké edice Editio ALAI Bohemica Academica publikujeme oceněnou práci Zuzany Vlachové z Masarykovy univerzity.

Kniha vyšla v prosinci 2022 v tištěné i elektronické podobě. Objednávat lze za cenu 990 Kč (elektronická kniha) nebo 1850 Kč (tištěná kniha) na e-mailu tajemnik@alai.cz nebo telefonicky na čísle 725 811 931. Pro členy ALAI se kniha prodává za cenu 660 Kč (elektronická kniha) nebo 1430 Kč (tištěná kniha). Odběr osobně v sídle ALAI nebo poštou (ČR 160 Kč, zahraničí dle dohody).

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.