Zuzana Vlachová: Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související kolizní otázky (2022)

Monografie se zabývá analýzou institutu právního nástupnictví a jeho specifiky v oblasti práv k duševnímu vlastnictví nejprve z pohledu českého práva a poté z pohledu souvisejících kolizních aspektů v rovině mezinárodního práva soukromého. Analyzována jsou především kolizní ustanovení nařízení Řím I a nařízení o dědictví jakožto dvou klíčových pramenů upravujících kolizní normy dopadající na zkoumanou oblast. Dále je důraz kladen na vymezení rozsahu duševně-vlastnického statutu a uplatnění hraničního určovatele lex loci protectionis jakožto jedné z mezí rozsahu uplatnění obligačního či dědického statutu.

Jsme hrdí, že jako první titul vědecké edice ALAI ČR publikujeme oceněnou práci Zuzany Vlachové z Masarykovy univerzity.

Kniha vychází v srpnu v tištěné i elektronické podobě.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.