Originární nabytí autorského práva v kolizních souvislostech
(Jan Hodermarsky)

2. 5. 2024

Kniha Jana Hodermarskeho na málo frekventované, byť zásadní téma mezinárodního práva autorského vyjde během roku 2024.

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.