Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality

Přijměte pozvání na další seminář ALAI dne 9. prosince 2015 v 11:00 hod. na téma Průmyslové vzory, Bernská úmluva a kritérium originality. Přednášku, po které bude následovat diskuse a dotazy, přednese odborník na problematiku autorského práva a práva průmyslových vzorů (designu) Pavel Koukal.

Celý článek >

Svobodné licence – autorskoprávní a daňové aspekty

Matěj Myška a Libor Kyncl hosty ALAI.

Celý článek >

Letní setkání

Přijměte pozvání na nepracovní letní setkání na zahrádce Žofín Garden dne 30. 7. 2015 v 19:00. Akce pouze pro členy, partneři vítáni. RSVP

Celý článek >

MK ČR

Novela autorského zákona v mezirezortním připomínkovém řízení

Ministerstvo kultury předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely autorského zákona. Připomínky ALAI Česká republika zveřejňujeme zde.

Celý článek >

News Aggregator Liability

ALAI ČR si dovoluje pozvat na kolokvium pořádané Ústavem práva auotrského, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze na téma News Aggregator Liability dne 25. 6. 2015 v 13:00 hod. v místnosti č. 21 Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Kolokvium bude vést profesorka Toshiko Takenaka, LL.M., Ph.D., z University of Washington School of Law.

Celý článek >

Novela AZ 2015 a směrnice o kolektivní správě

ALAI Česká republika a Česká národní skupina IFPI srdečně zvou na workshop Novela autorského zákona 2015

Celý článek >

ALAI součástí pracovní skupiny k novele AZ

ALAI Česká republika s potěšením oznamuje, že bylo zařazeno do pracovní skupiny k novele autorského zákona. ALAI ČR tak bude moct efektivněji naplňovat své hlavní úkoly, informovat členy o aktuálním legislativním procesu a na odborné úrovni přispívat svými připomínkami ke kvalitě legislativních prací.

Celý článek >

Kniha z kongresů 2012 a 2014 pro členy

Připomínáme členům ALAI, že jsou pro ně k dispozici sborníky z kongresů v Kyoto (2012, téma: Autorské právo v cloudu, http://www.alai.jp/) a Bruselu (2014, téma: osobnostní práva autorská,http://alai2014.org/). Knihy si lze vyzvednout v sídle ALAI nebo požádat o zaslání poštou na náklady adresáta.

Zájemci z řad nečlenů si můžou knihu zakoupit u nakladatele.

Celý článek >

Kongres 2015 Bonn

Ve dnech 18. – 20. 6. 2015 zve německá národní skupina ALAI na výroční kongres ALAI v Bonnu připomínající 50. výročí německého autorského zákona. Téma kongresu je Odměňování za užívání děl – výlučná práva vs. jiné přístupy.

Více informací naleznete na stránkách konference.

Celý článek >

Olomoucké právnické dny – sekce práva duševního vlastnictví

Srdečně zveme odbornou veřejnost na další ročník mezinárodní konference Olomoucké právnické dny ve dnech 21. – 22. května 2015. ALAI Česká republika je spolupořadatelem sekce práva duševního vlastnictví.

Celý článek >

< Novější článkyStarší články >

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Voršilská 130/10, 110 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.