Letní setkání členů 25. 7. 2023

Vážení členové,

zveme Vás na tradiční setkání, které se uskuteční 25. 7. 2023 od 18:00 v restauraci Zvonařka na Vinohradech, Šafaříkova 1 Praha.

Celý článek >

VYPÍNACÍ ÚŘAD V ČR?

Zveme členy ALAI i všechny ostatní k poslednímu semináři ze série na téma nelegálního sdílení obsahu na online platformách. Tentokrát bychom se rádi vrátili k tématu tzv. vypínacích nebo blokovacích úřadů, jejichž fungování v zahraničí jsme přiblížili na setkání v březnu.

Akce se koná 14. 6 2023 od 13:00 v pražském klubu JazzDock.

Celý článek >

Křest knihy a přednáška: Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související kolizní otázky

Zveme na odložený křest vůbec první knihy, kterou ALAI ČR vydává. Zuzana Vlachová ve své monografii do výjimečné hloubky analyzuje u nás prakticky nezpracovanou problematiku duševněvlastnického právního nástupnictví. U příležitosti křtu přednese autorka vědeckou přednášku. Knihu bude možné na místě zakoupit (1430 Kč tištěná kniha, 660 Kč e-book).

Akce se uskuteční 25. 5. 2023 ve 13:00 v pražském klubu Jazz Dock.

Celý článek >

Trestněprávní aspekty provozování platformy s nelegálním obsahem

Rádi bychom Vás pozvali další ze seminářů na téma nelegálního sdílení obsahu na online platformách, tentokrát prizmatem trestního práva. Spolupořadatelem je opět Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory ČR.

Akce se koná 10. 5. 2023 od 13:00 opět v pražském klubu JazzDock.

Akce bude zaměřena jak na fyzické osoby (uploadery), tak na poskytovatele online platforem. Na akci se svými příspěvky vystoupí:

JUDr. Jan Vychyta, státní zástupce

por. Bc. Milan Štětina, Obvodní ředitelství policie Praha I, odbor hospodářské kriminality

por. Ing. Petr Pospíšil, Obvodní ředitelství policie Praha IV, odbor hospodářské kriminality

Mgr. Markéta Prchalová, Česká protipirátská unie

Ing. Jan Janka, soudní znalec v oblasti elektroniky a kybernetiky

Svou účast můžete nahlásit na e-mail tajemnik@alai.cz. Účast je pro členy i nečleny ALAI zdarma.

Celý článek >

VYPÍNACÍ ÚŘADY – ZAHRANIČNÍ INSPIRACE V BOJI PROTI NELEGÁLNÍMU SDÍLENÍ OBSAHU ONLINE

Srdečně vás zveme na další ze série seminářů k problematice nelegálního sdílení obsahu online. Nadcházející setkání se uskuteční dne 15. 3. 2023 ve 13:00 v pražském klubu JazzDock.

Celý článek >

Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online

Vážení členové,

zveme Vás na sérii seminářů k problematice odpovědnosti poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, kterou pořádáme ve spolupráci se Sekcí kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory České republiky.

První seminář se uskuteční dne 2. 2. ve 13:00 v pražském klubu JazzDock s očekávaným ukončením po 16. hodině (občerstvení zajištěno). Na akci s referáty k novele autorského zákona (nová právní úprava § 46 a násl.) vystoupí:

1. blok – legislativa

Adéla Faladová (vedoucí samostatného odboru autorského práva MK) – představení novely AZ

Ondřej Chrást (náměstek MKČR, Česká pirátská strana) – představení přijatého pozměňovacího návrhu ustanovení o užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online

2. blok – aktuální česká provozovací praxe

Klára Hrabáková (advokátka, FTV Prima) – přehled tuzemských soudních rozhodnutí k odpovědnosti provozovatele za užití chráněného obsahu

Vladan Rámiš (ředitel právního úseku, skupina Mafra) – technická opatření v důsledku novely AZ – příklad služby Rajče

Další semináře jsou plánovány na dny 15. 3., 18. 4., 10. 5. a 14. 6. – sledujte náš web pro více informací.

Těšíme se na společné setkání a pro zjednodušení organizace prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adresu tajemnik@alai.cz. Vstup na akci je pro veřejnost volný.

Celý článek >

Autorské právo a divadlo a vánoční setkání

Dne 12. 12. ve 12:30 přednese prof. Jiří Srstka vědeckou přednášku na téma autorské právo a divadlo a při této příležitosti pokřtíme jeho novou knihu na toto téma, kterou právě vydává nakladatelství Leges. Knihu bude možné výhodně zakoupit spolu s některými dalšími tituly nakladatelství. Setkání bude zároveň naší poslední předvánoční akcí, tak ty Vánoce také oslavíme!

Celý článek >

Letní setkání členů

Milí kolegové,

27. 7. v 17:00 se uskuteční tradiční letní setkání členů v restauraci Restaurace Žofín Garden, těšíme se na vás. Potvrzení účasti na mail tajemnik@alai.cz bude užitečné.

Celý článek >

Problémy znaleckých posudků a dokazování v autorském právu

Workshop se Zdeňkem Kučerou a Zdeňkem Lokajem

Celý článek >

Artificial Intelligence and Copyright Law

Zveme na webinář ALAI Kanada

Celý článek >

< Novější článkyStarší články >

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.