Přednáška: Jak implementovat článek 17 nové autorskoprávní směrnice?

Poslední tři roky se na evropské úrovni debatovala autorskoprávní reforma. Finální znění směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 2016/0280(COD) je nám nyní známo, avšak vysoká politická citlivost tohoto tématu se podepsala i na kvalitě. Je proto zřejmé, že v nejbližších letech bude nutné řešit otázky s tímto spojené prostřednictvím soudních sporů, ale i v procesu implementace směrnice na národní úrovni.

Tato přednáška se zaměří na článek 17 nové směrnice týkající se úpravy online platforem se sdíleným obsahem. Jaké jsou poselství směrnice? Co je zřejmé, co naopak není? Jaký vztah má k existující judikatuře? Jaká bude funkčnost směrnice v kontextu ostatních pravidel unijního a národního práva? To jsou otázky, které se pokusím v průběhu přednášky zodpovědět.

Martin Husovec, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Tilburské University v Holandsku

Termín a místo: 31. 5. 2018 od 16:00 do 17:30 hod. v Jazzdocku, Janáčkovo nábř. 2, 150 00 Praha 5.

Pro účastníky bude taktéž přichystáno drobné občerstvení. Přednáška je pro členy ALAI zdarma! ostatním bude účtován poplatek 500,- Kč za pronájem a občertvení.

Prosím Vás o potvrzení účasti na email tajemnik@alai.cz

Celý článek >

ALAI vyzývá k odmitnutí senátního pozměňovacího návrhu AZ

Mezinárodní sdružení literární a umělecké (Association Littéraire et Artistique Internationale) a ALAI Česká republika naléhavě vyzývají vládu České republiky a Parlament České republiky, aby nebyl přijat pozměňovací návrh Senátu Parlamentu České republiky k novele autorského zákona, neboť její přijetí by evidentně odporovalo mezinárodnímu právu a právu Evropské unie.

Celý článek >

Kongres 2019

Kongres 2019 – Managing Copyright (Správa práv autorských)

Celý článek >

Vánoční večírek ALAI Česká republika, 10. 12. 2018, Café Záhorský

Vážené členky, Vážení členové,

tímto si Vás dovoluji pozvat na tradiční vánoční večírek ALAI Česká republika, který se uskuteční v pondělí, 10. 12. 2018 v 19:00 hod. v Café Záhorský, Eliášova 1, Praha 6, Dejvice 160 00. Přijďte se si jen tak popovídat, potkat se, popřát si Veselé Vánoce a vše dobré do nového roku. Vítání jsou jak členové s doprovodem, tak všichni příznivci ALAI Česká republika.

Tajemník, LW

Celý článek >

Shromáždění členů 24. 10. 2018

Shromáždění členů 24. 10. 2018

Celý článek >

Další sborník pro členy ALAI ČR zdarma

Pro členy ALAI ČR je nyní k dispozici zdarma sborník ze světového kongresu ALAI (2013), který proběhl v kolumbijské Cartageně (krátké video z kongresu ZDE a jehož hlavní otázky směřují k tématu právní odpovědnosti internetových zprostředkovatelů a související autorskoprávní problematiky.

Sborník je k vyzvednutí v sídle AK Leška, Apolinářská 6, Praha. Pokusíme se sborník přinést i na akce pořádané ALAI nebo jej lze kamkoli doručit na náklady adresáta.

Z důvodu malého množství můžeme distribuovat výtisky pouze těm, kdo jsou členy od roku 2013.

Celý článek >

Exkurze Štrasburk-Lucemburk a setkání s prof. Malenovským a doc. Svobodou

Vážené členky, vážení členové a zájemci o autorské právo,

ALAI ČR pro vás připravila setkání s prof. Malenovským a doc. Svobodou, účast na plenárním zasedání EP ve Štrasburku a na jednání velkého senátu SDEU v Lucemburku.

Celá akce je rozdělena do dvou dnů (pondělí a úterý, 1 a 2. října 2018), nicméně každý člen může návštěvu spojit se soukromým víkendem ve Štrasburku (čtěte dále).

Celý článek >

POZVÁNKA NA KŘEST NOVÉ KNIHY AUTORSKÉ PRÁVO V ARCHITEKTUŘE (C.H. Beck)

Vážené členky, vážení členové a zájemci o autorské právo,

dovolte mi Vás srdečně pozvat na křest nové knihy Autorské právo v architektuře (Nakladatelství C.H. Beck), jejímž autorem je naše členka JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová, Ph.D.

Celý článek >

křest2

Křest komentáře k zákonu o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.

V pondělí 14. května 2018 proběhl křest komentáře k zákonu o ochranných známkách (441/2003 Sb.), jehož autory jsou Radim Charvát, Pavel Koukal, Simona Hejdová a Miroslav Černý. Atmosféra byla velmi příjemná a prostředí Jazz Dock ještě více. ALAI ČR přeje knize hodně spokojených čtenářů!

Celý článek >

Pozvánka na slavnostní křest komentáře k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách W&K

Vážené členky a vážení členové ALAI ČR,

přijměte, prosím, pozvání na slavnostní křest komentáře k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, Wolters Kluwer ČR, a.s, jejímž autory jsou Radim Charvát, Pavel Koukal, Simona Hejdová a Miroslav Černý.

Program křestu je následující:

1. krátký úvod

2. referát o knize na téma: Právo předchozího uživatele dle § 10 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., kterého se ujme JUDr. Radim Charvát, Ph.D.

3. případná diskuze

4. závěrečný slavnostní křest komentáře

Pro účastníky bude taktéž přichystáno drobné občerstvení.

Termín a místo 14. 5. 2018 od 16:30 do 18:00 hod. v Jazzdocku, Janáčkovo nábř. 2, 150 00 Praha 5.

Komentář k zákonu č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách bude možné koupit na místě se slevou (nebo účastníci obdrží slevový voucher pro objednávku na webu), kterou poskytne nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s.

Prosím Vás o potvrzení účasti na email tajemnik@alai.cz

Celý článek >

< Novější článkyStarší články >

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.