Úmrtí Dr. Ruth Bader Ginsburg – kondolence

Jak jistě víte, navždy nás opustila Dr. Ruth Bader Ginsburg, soudkyně Nejvyššího soudu USA, bojovnice nejen za práva žen, ale i práva autorů. Za celou ALAI Czech Republic jsme vyjádřili upřímnou soustrast a zaslali rodině Dr. Ginsburg následující kondolenci:

Dear Dr. Ginsburg,

It is with great sadness that I have to write this letter on behalf of myself and my colleagues

from ALAI Czech Republic, and express to you and your entire family our deepest and

sincerest condolences after learning of the passing of your mother Dr. Ruth Bader Ginsburg,

who was not only a remarkable figure in fighting for women´s rights, but also an essential

voice for the rights of authors and creators globally. We greatly respect her work and are

grateful for everything she has achieved.

Please accept our condolences.

Celý článek >

křest

!POZOR ZMĚNA! Pozvánka na křest knihy Autorský zákon – praktický komentář s judikaturou

!ZMĚNA! Místo křtu se uskuteční neformální setkání!

Celý článek >

Pozvánka na (online) výroční kongres Copyright Society of the USA

Vážení členové, zájemci o autorské právo, zde najdete pozvánku na výroční kongres Copyright Society of the USA. Bude se celý odehrávat v panelech od 9. 6. 2020 a to online.

Celý článek >

- zrušeno – Kongres ALAI 2020 na téma Copyright, Competition and Innovation (Madrid)

Aktualizace: Z důvodu pandemie koronaviru byli pořadatelé kongresu nuceni jej zrušit.

Celý článek >

Akce dne 18. 3. 2020 zrušena, plánujeme přesunutí na květen

Vážení členové a zájemci o autorské právo,

s lítostí Vám oznamujeme, že vzhledem k běhu posledních dnů, vyhlášení nouzového stavu a nařízení vlády ohledně koronaviru, které zakazují konání veškerých akcí s účastí větší než 30 osob jsme nuceni přednášku s názvem „Kolizní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví na internetu dle Nařízení Řím II a judikatury Soudního dvora EU“, vedenou JUDr. Terezou Kyselovskou, Ph.D a doc. JUDr. Pavlem Koukalem, Ph.D., společně s křestem knihy „Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky“, plánovanou na 18. 3. 2020 (tj. ve středu), ZRUŠIT.

Omlouváme se všem za vzniklé nepříjemnosti, bohužel ale se vzniklou situací nemůžeme konat jinak a doufáme, že nám nadále zachováte přízeň. Momentálně domlouváme náhradní termín na květen. O náhradním termínu budete včas vyrozuměni.

Přihlášeným účastníkům bude zaslán ještě jeden informační email.

Celý článek >

Pozvánka na křest knihy Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky, společně s vědeckou přednáškou dne 18. 3. 2020

Akce se uskuteční navzdory mimořádnému opatření MZ (účast nepřekročí 30 účastníků!)

Vážení členové a zájemci o autorské právo,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na přednášku s názvem „Kolizní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví na internetu dle Nařízení Řím II a judikatury Soudního dvora EU“, kterou povede JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D a doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D..

Společně s přednáškou proběhne i křest knihy „Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky“.

Celý článek >

POZVÁNKA NA KŘEST KNIHY „AUTORSKÝ ZÁKON. KOMENTÁŘ. 2. VYDÁNÍ“ SPOLU S VYZVANOU VĚDECKOU PŘEDNÁŠKOU

Vážení členové, a zájemci o autorské právo,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na křest druhého vydání komentáře Autorský zákon nakladatelství C. H. Beck autorů prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., LL.M.

U příležitosti křtu přednese dr. Pavel Tůma, soudce Vrchního soudu v Praze, vědeckou přednášku na téma Institut sazebníků odměn kolektivních správců s následnou diskusí.

Křest knihy proběhne zítra dne 4. února 2020 od 16:00 do 17:15 hod. tradičně v Jazzdocku, Janáčkovo nábř. 3249/2, 150 00 Praha 5-Smíchov.

Slavnostní přípitek a občerstvení zajištěno.

Pro členy ALAI je účast zdarma, nečlenům vystavíme fakturu na příspěvek na občerstvení a nájem ve výši 500 Kč + DPH. Fakturační údaje uveďte při potvrzení účasti. Upozorňujeme, že členství je nepřenosné. V případě naplnění kapacity mají členové ALAI přednost.

Svou účast prosím v ideálním případě potvrďte e-mailem na adresu tajemnik@alai.cz

Celý článek >

Kongres 2019

Děkujeme všem účastníkům a každému, kdo pomohl k zdárné realizaci kongresu…

Celý článek >

Přednáška: Jak implementovat článek 17 nové autorskoprávní směrnice?

Poslední tři roky se na evropské úrovni debatovala autorskoprávní reforma. Finální znění směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 2016/0280(COD) je nám nyní známo, avšak vysoká politická citlivost tohoto tématu se podepsala i na kvalitě. Je proto zřejmé, že v nejbližších letech bude nutné řešit otázky s tímto spojené prostřednictvím soudních sporů, ale i v procesu implementace směrnice na národní úrovni.

Tato přednáška se zaměří na článek 17 nové směrnice týkající se úpravy online platforem se sdíleným obsahem. Jaké jsou poselství směrnice? Co je zřejmé, co naopak není? Jaký vztah má k existující judikatuře? Jaká bude funkčnost směrnice v kontextu ostatních pravidel unijního a národního práva? To jsou otázky, které se pokusím v průběhu přednášky zodpovědět.

Martin Husovec, vysokoškolský pedagog na Právnické fakultě Tilburské University v Holandsku

Termín a místo: 31. 5. 2018 od 16:00 do 17:30 hod. v Jazzdocku, Janáčkovo nábř. 2, 150 00 Praha 5.

Pro účastníky bude taktéž přichystáno drobné občerstvení. Přednáška je pro členy ALAI zdarma! ostatním bude účtován poplatek 500,- Kč za pronájem a občertvení.

Prosím Vás o potvrzení účasti na email tajemnik@alai.cz

Celý článek >

ALAI vyzývá k odmitnutí senátního pozměňovacího návrhu AZ

Mezinárodní sdružení literární a umělecké (Association Littéraire et Artistique Internationale) a ALAI Česká republika naléhavě vyzývají vládu České republiky a Parlament České republiky, aby nebyl přijat pozměňovací návrh Senátu Parlamentu České republiky k novele autorského zákona, neboť její přijetí by evidentně odporovalo mezinárodnímu právu a právu Evropské unie.

Celý článek >

< Novější článkyStarší články >

Provozovatelem těchto stránek je ALAI Česká republika, Apolinářská 445/6, 128 00 Praha, IČ: 01603671. Obsah těchto stránek je předmětem práva autorského a bez svolení provozovatele stránek jej nelze dále šířit. Provozovatel neodpovídá za obsah stránek třetích osob, na které na svých stránkách odkazuje. Vstup pro členy.